Ped Toplama Ünitesi, Suda Eriyen Torba

Kılınç Grup
ÜRÜNLER

Dental

Diş Hekimleri atıklarının toplanması yönünde tasarlanmış hizmet servisidir. Bu hizmet her 6 veya 3 ayda bir düzenli şekilde civa, kurşun ve diğer maddelerin toplanmasına yönelik yapılmaktadır. Verilen hizmetler her iş yerinin isteği doğrultusunda değişik paket seçenekleri ile sunulmaktadır. Sıhhi ve yasal olarak atıkların iş yerinden firmamız tarafından alınması ve alınan ünitelerin yerine yeni ünitelerin talep edilmesi durumunda verilmesi ve toplanan ünitelerin nihai yerine teslim edilmesini sağlamaktır.

Diş Hekimleri atıklarının toplanması yönünde tasarlanmış hizmet servisidir. Bu hizmet her 6 veya 3 ayda bir düzenli şekilde civa, kurşun ve diğer maddelerin toplanmasına yönelik yapılmaktadır. Verilen hizmetler her iş yerinin isteği doğrultusunda değişik paket seçenekleri ile sunulmaktadır. Sıhhi ve yasal olarak atıkların iş yerinden firmamız tarafından alınması ve alınan ünitelerin yerine yeni ünitelerin talep edilmesi durumunda verilmesi ve toplanan ünitelerin nihai yerine teslim edilmesini sağlamaktır.