Ped Toplama Ünitesi, Suda Eriyen Torba

Kılınç Grup
Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası

 • Kalite ve fiyat bakımından müşterilerimize en iyi seviyede hizmet vermek,
 • Çalışanlarımızın kaliteli hizmet üretiminde etkin bir rol üstlenmeleri için bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkararak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak
 • İnsan ve Çevre sağlığı için faydalı olan ürünlerimize; teknolojik gelişmeleri, kaliteden ödün vermeden yansıtmak,
 • Müşteri beklentileri odağında, mevcut yasa ve mevzuatlara da uyan ve insan emeğine saygı duyan bir firma olmayı,
 • Sıhhi atık hizmeti sektöründe yenilik ve değişimleri analiz ederek ürün portföyünü bu yönde geliştirmeyi,
 • Mevcut kalite yönetim sisteminin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları dâhilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Kılınç Grup yönetimi ve çalışanları olarak iş güvenliği ve iş sağlığı kapsamındaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
 • İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gerekliliklere uymayı,
 • Bu doğrultuda her türlü kaynak ve taahhüdü sağlamayı,
 • Sürekli eğitim vermeyi ,
 • İşe uygun koruyucu ekipman kullanılarak mesleki hastalık ve kazaların önlenmesini etkin olarak sağlamayı
 • İş güvenliği ile ilgili temel hedeflerimize ulaşmak için kullanılan yöntemlerin sürekliliğini sağlamayı.
 • İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
 • Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini arttırmayı,
 • Tüm çalışanlarımız için güvenli olan bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Ana faaliyet (iştigal alanımız olan) konumuz ve ürünlerimizin oluşturduğu riskleri analiz ederek önlemleri almayı,taahhüt ediyoruz.